Emekli olunca rahat etmek istiyoruz

 

bes

BES NEDİR

BES in açılımı, Bireysel emeklilik Sistemidir. Günümüzde oldukça gündemde olan bu konuyla ilgili biraz bilgi sahibi olalım istedim. Her kafadan başka bir ses çıkıyor BES le ilgili. İnsanlar bu sigortalama sisteminin devlet tarafından da zorunlu hale getirilmesiyle iyice kafası karıştı. Aslına bakarsanız devletin halkına genel zorunluluk getirdiği her yasa için kamu spotları yapılmalı. Yasa çıkıyor ama insanların bir çoğu bu yasayla ne yapması yada nasıl davranması gerektiği ile hiçbir fikri yok. Herkes birbirine soruyor.

Bu sistemin geleceğe yönelik bana ne kadar faydası var?

Vazgeçtiğimde paramı geri alabilir miyim?

Bu ay sıkıştım ödeme yapamadım ne olacak ?

Vefat halinde param ne olacak ?

Özel şirketlerden BES yaptırmak güvenli mi?

BES yaptırıca sigortam etkilenir mi?

Bu ve bunun gibi sorular ortada dolaşıp duruyor. 

BES´e Girmek İçin 10 İyi Neden

1.Rahat Bir Emeklilik
Mevcut hayat standartlarınızı sadece Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacağınız emekli maaşı ile devam ettirmeniz mümkün mü?

Bireysel emeklilik sistemi, emeklilik döneminizde size ek bir gelir sağlayarak refah seviyenizi arttırmak amacıyla sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak oluşturuldu.

Fiil ehliyetine sahip herkes bireysel emeklilik sistemine katılabilir.

Sistemde en az 10 yıl kalarak ve 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilirsiniz.

Emekliliğe hak kazandığınızda üç farklı emeklilik seçeneğine sahip olursunuz. Birikimlerinizi toplu olarak alabileceğiniz gibi, tercihleriniz doğrultusunda bir geri ödeme planı dahilinde programlı olarak ya da yıllık gelir sigortası ürünü satın alarak emeklilik maaşı alabilirsiniz.

2.Güven
Sistemin tüm unsurları denetim altındadır. Şirketinizin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı, fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir. Şirketinizin bağımsız dış denetim yaptırması zorunlu olduğu gibi, fonların hesap ve işlemleri ayrıca bağımsız dış denetime tabidir.

Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izlenir.

3.Şeffaflık
Şirketinizin internet sitesinde sizin adınıza oluşturulan ve şifre ile girilebilen güvenli sayfadan bireysel emeklilik hesabınıza ait günlük bilgilere erişebilirsiniz. Ayrıca bireysel emeklilik hesaplarınız Takasbank nezdinde tutulduğundan, bu hesaplardan da günlük olarak fon paylarınızı izleyebilirsiniz.

4.Devlet Katkısı
Bireysel emeklilik sistemine ödediğiniz katkı payı tutarının %25’i, ilgili yıla ait brüt asgari ücret tutarının %25’i ile sınırılı olmak kaydıyla, devlet katkısı olarak hesabınıza ödenir.

5.Emeklilik Gelirinizi Etkileyen Kararlarda Söz Hakkı
Bireysel emeklilik aracınız. emekliliğe yönelik beklentilerinize, gelir düzeyinize ve yaşınıza uygun bir emeklilik planı teklifi sunar. Fon dağılımı sizin tercihinize göre belirlenir. Herhangi bir fon dağılım tercihinde bulunmamanız halinde birikimleriniz, portföy sınırlamaları Kurulun görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenen standart fonlarda yatırıma yönlendirilir.

Emeklilik planınız çerçevesinde, yatırım yapmak istediğiniz fonu alma, istediğiniz risk derecesine göre seçme ve yılda 6 defa değiştirme hakkınız var.

6.Profesyonel Fon Yönetimi
Birikimleriniz emeklilik yatırım fonlarında profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetilir.

7.Lisanslı Aracılardan Hizmet
Bireysel emeklilik sisteminin tanıtım, pazarlama ve satışı, mesleki yeterlilikleri ölçülmüş, sınavda başarılı olmuş bireysel emeklilik aracıları tarafından yapılır.

8. Ödemeye Ara Verme Hakkı
Mali durumunuzda beklenmedik gelişmeler olduğu dönemlerde katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz .

Dikkat Ara verme durumunda, şirket tarafından yapılacak kesintilere maruz kalabileceğinizi unutmayız.

9. İşveren Grup Emeklilik Sözleşmeleri
Eğer işverenseniz; çalışanlarınız adına ödediğiniz katkı paylarını, ücretle ilişkilendirmeksizin ticari kazancınızın tespitinde gider olarak indirebilirsiniz. Çalışanlarınız için ödediğiniz katkı payları ve getirilerinden oluşan birikimler için 1 yıldan az olmamak ve 7 yılı aşmamak kaydı ile hak kazanma süresi tespit edebilirsiniz. Bu şekilde çalışanlarınız için motivasyon, firmanız için çalışan sadakati sağlamış olursunuz.

10. Başka Bir Emeklilik Şirketine Aktarım
Mevcut şirketinizdeki emeklilik sözleşmelerinizi yürürlük tarihinden itibaren en az 2 yıl şirkette kaldıktan sonra, başka şirketten aktarımla düzenlenen sözleşmelerinizi ise en az 1 yıl şirkette kaldıktan sonra başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz.

Dikkat Mevcut şirketinizdeki birikimlerinizi başka bir emeklilik şirketine aktarırken, varsa giriş aidatı borcunuzun birikimlerinizden indirilip indirilmediğini kontrol edin.
Nasıl Emekli Olurum

Sistemde 10 yıl boyunca kalıp 56 yaşınızı doldurmuşsanız sistemden emekli olmaya hak kazanırsınız.

Emeklilik hakkı kazandığınız anda emekli olmak zorunda değilsiniz. Örneğin, çalışmaya devam ediyorsanız birikim yapmaya devam edebilirsiniz.

Emeklilik hakkınızı kullanacağınızı şirketinize yazılı olarak beyan ederek emeklilik hakkınızı kullanırsınız.

Ancak, sistemde kalıp birikiminizi hazırlanacak bir program çerçevesinde alarak emeklilik hakkınızı kullanmanız halinde, ilgili hesaba katkı payı ödeyemezsiniz.

Emeklilik Seçeneklerim
Emekliliğe hak kazandığınızda:

1. Birikimlerinizin tamamını ya da bir kısmını toplu olarak alabilirsiniz.

2. Hazırlanacak bir program çerçevesinde aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık dönemlerde birikimlerinizin ödenmesini talep edebilirsiniz. Programlı geri ödeme seçeneğinde, ödeme dönemi ve tutarınızı yılda en fazla iki kez olmak üzere değiştirebilir, fon dağılımı değiştirme ve aktarım haklarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

3. Yıllık gelir sigortası yaptırarak maaş bağlanmasını talep edebilirsiniz. Maaşınızı aylık, üçer aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde alabilirsiniz.

Sistemden Çıkışta Vergilendirme
Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanırsanız;

yapılan ödemenin içerdiği getiri tutarı üzerinden %5 oranında stopaj kesintisi yapılır. Ancak, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılırsanız getiri tutarı üzerinden yapılacak stopaj kesintisi;

10 yıl süre ile sistemde kalmadan sistemden ayrılırsanız %15,
En az 10 yıl süre ile sistemde kalarak ancak 56 yaşınızı tamamlamadan ayrılırsanız %10 olur.

Birden Fazla Sözleşmeniz Varsa
Sadece bir emeklilik sözleşmesinden emeklilik hakkı kazanmanız emekli olmanız için yeterli! Aynı anda birden fazla emeklilik sözleşmeniz olması durumunda bir emeklilik sözleşmenizden emekliliğe hak kazandığınızda diğer tüm sözleşmelerinizden de aynı anda emekli olma hakkına sahip olursunuz.

DİKKAT

Eğer emekli olmak istiyorsanız, yürürlükte olan tüm sözleşmelerinizi birleştirmeniz gerekmektedir.

Bireysel Emeklilik Sisteminin Avantajları
Bireysel emeklilik sistemi vefat/maluliyet gibi risk teminatlarını içermediğinden ödediğiniz katkılar varsa planınızda belirtilen yönetim gideri kesintisi yapıldıktan sonra en geç iki iş günü içinde yatırıma yönlendirilir.

Ödediğiniz katkı payı tutarı ne kadar yüksek olursa, emeklilik döneminizde elde edeceğiniz gelirin de o kadar yüksek olması muhtemeldir.

Sisteme ne kadar erken girerseniz, katkı yapacağınız ve birikimlerinizin değerleneceği süre de o kadar uzun olacağından, emeklilik döneminizde elde edeceğiniz gelirin de o kadar yüksek olması beklenmektedir.

Bireysel emeklilik sisteminde, (işverenler tarafından ödenenler hariç) bireysel emeklilik hesabınıza ödediğiniz katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutar devlet katkısı olarak ilgili hesabınıza ödenir.

Yatırım aşamasında ödediğiniz katkı paylarının değerlendirildiği emeklilik yatırım fonlarının kazançları kurumlar vergisinden muaftır.

Birikimlerinizin yatırım tercihini kendiniz belirlediğinizden değişik risk ve getiri düzeyine sahip emeklilik yatırım fonlarına yatırım yapabilirsiniz. Emeklilik döneminizde elde edeceğiniz gelir fon dağılımınıza göre değişecektir; fon dağılım oranı veya tutarınızı yılda 6 kere değiştirebilirsiniz.

İstediğiniz zaman katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz. Vadesinde ödenmeyen katkı payını müteakip üç ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapmazsanız ödemeye ara verdiğiniz kabul edilir. Ödemeye ara vermeniz halinde ara verme süresi boyunca birikiminizden ara verme yönetim gider kesintisi yapabilir. Bir yıldan fazla ödemeye ara vermeniz durumunda emeklilik gözetim merkezine ödenen sabit giderler birikiminden indirilebilir.

Bireysel Emeklilik Sisteminde Denetim
Sistemin tüm unsurları denetim altındadır. Şirketinizin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı, fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir. Şirketinizin yıl sonu mali tabloları bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi zorunludur. Fonların hesap ve işlemleri ayrıca, yılda en az bir defa bağımsız dış denetime tabidir. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izlenir.

Bireysel emeklilik hesaplarınızdaki varlıklarınız, emeklilik şirketinizden bağımsız olarak bir saklama kuruluşunda (Takasbank) saklanmaktadır. Bu hesaplardan günlük olarak fon paylarınızı izleyebilirsiniz.

Sahip olduğunuz emeklilik yatırım fonlarının yönetimini profesyonel portföy yönetim şirketleri yapmaktadır.

Birikim Aşamasında BES
Bireysel emeklilik sistemi; gelirinizin belli bir oranını bireysel emeklilik hesabınıza yatırarak birikim yapmanızı ve bu birikiminizi kendi belirlediğiniz emeklilik yatırım fonlarında değerlendirmenizi sağlayan bir sistemdir.

Bireysel Emeklilik Sisteminin Avantajları
Bireysel emeklilik sistemi vefat/maluliyet gibi risk teminatlarını içermediğinden ödediğiniz katkılar varsa planınızda belirtilen yönetim gideri kesintisi yapıldıktan sonra en geç iki iş günü içinde yatırıma yönlendirilir.

Ödediğiniz katkı payı tutarı ne kadar yüksek olursa, emeklilik döneminizde elde edeceğiniz gelirin de o kadar yüksek olması muhtemeldir.

Sisteme ne kadar erken girerseniz, katkı yapacağınız ve birikimlerinizin değerleneceği süre de o kadar uzun olacağından, emeklilik döneminizde elde edeceğiniz gelirin de o kadar yüksek olması beklenmektedir.

Bireysel emeklilik sisteminde, (işverenler tarafından ödenenler hariç) bireysel emeklilik hesabınıza ödediğiniz katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutar devlet katkısı olarak ilgili hesabınıza ödenir.

Yatırım aşamasında ödediğiniz katkı paylarının değerlendirildiği emeklilik yatırım fonlarının kazançları kurumlar vergisinden muaftır.

Birikimlerinizin yatırım tercihini kendiniz belirlediğinizden değişik risk ve getiri düzeyine sahip emeklilik yatırım fonlarına yatırım yapabilirsiniz. Emeklilik döneminizde elde edeceğiniz gelir fon dağılımınıza göre değişecektir; fon dağılım oranı veya tutarınızı yılda 6 kere değiştirebilirsiniz.

İstediğiniz zaman katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz. Vadesinde ödenmeyen katkı payını müteakip üç ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapmazsanız ödemeye ara verdiğiniz kabul edilir. Ödemeye ara vermeniz halinde ara verme süresi boyunca birikiminizden ara verme yönetim gider kesintisi yapabilir. Bir yıldan fazla ödemeye ara vermeniz durumunda emeklilik gözetim merkezine ödenen sabit giderler birikiminden indirilebilir.

Bireysel Emeklilik Sisteminde Denetim
Sistemin tüm unsurları denetim altındadır. Şirketinizin faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı, fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir. Şirketinizin yıl sonu mali tabloları bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi zorunludur. Fonların hesap ve işlemleri ayrıca, yılda en az bir defa bağımsız dış denetime tabidir. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izlenir.

Bireysel emeklilik hesaplarınızdaki varlıklarınız, emeklilik şirketinizden bağımsız olarak bir saklama kuruluşunda (Takasbank) saklanmaktadır. Bu hesaplardan günlük olarak fon paylarınızı izleyebilirsiniz.

Sahip olduğunuz emeklilik yatırım fonlarının yönetimini profesyonel portföy yönetim şirketleri yapmaktadır.

Emeklilik Dönemi
Emeklilik, yaşlanmanın ayrılmaz ve kaçınılmaz bir parçasıdır. Her birey emeklilik döneminin kendine ait olumlu ve olumsuz bazı yanları olduğunu az çok bilmektedir.

Emeklilik planlamasının erken yapılması zamanı geldiğinde bireyin emekliliğe hazırlıksız yakalanmasını önleyerek, o dönemde sadece emekliliğin tadını çıkarma fırsatı sağlayacaktır.

Emeklilik dönemi ile birlikte az ya da çok her bireyin hayatına giren artı ve eksilerin bir kısmını sıralamak istersek,

+ Azalan borçlar
+ Emeklilere sağlanan vergisel avantajlar
+ Verasetle gelen kazançlar
+ Tasarrufa gerek olmaması
+ Çalışırken yapılan harcamaların (giyim, ulaşım vb.) sona ermesi
+ Zamansızlıktan ertelenen hobiler, kurslar ya da özel ilgi alanları için boş zaman
+ İstenildiği zaman ve süre seyahate çıkabilme fırsatı
+ Büyük şehirden uzaklaşıp, daha sakin küçük bir şehirde yaşama imkanı
+ Çocuk ve torunlarla daha çok vakit geçirebilme imkanı
+ Eski dost, arkadaş ve akrabalarla buluşma fırsatı
+ Hayalinizdeki küçük işyerini açma fırsatı

— Çalışma hayatının bitmesi sonucu yaşanan boşluk
— Artan sağlık sorunları ve harcamaları
— Gelirin düşmesi
— Finansal araçlara hakimiyetin azalması
— Birikimi koruma düşüncesinin bireyde yarattığı sıkıntı
— İlerleyen yaş ile birlikte gelen korkular (yalnız kalma, ölüm vb.)
— İlerleyen yaşla birlikte unutkanlığın artması ve hareket kabiliyetinin azalması

Kaynak

http://emeklilik.egm.org.tr/?sid=41

 

Cevap yaz