Artvin-Camili köyü

 

 

Artvin-Macahel

Türkiye’nin ilk biyosfer rezerv alanı Saklı Cennet 

Artvin Borçka Macahel bölgesi, aynı zamanda Türkiye’nin TEK Uluslararası Biyosfer Rezerv Alanı olup el değmemiş doğa güzellikleri ile markamız olan SAKLI CENNET ismine ilham kaynağı olmuştur.

Macaheli’nin Türkiye tarafındaki bölümünde (Yukarı Macaheli) ise altı köy yer alır. Yukarı Macaheli bugün Camili yöresi olarak da anılır. Türkiye tarafında kalan bölümde Camili (Hertvisi), Düzenli (Zedvake), Efeler (Eprati), Kayalar (Kvabistavi), Maralköy (Mindieti) ve Uğurköy (Akria). Gürcistan tarafında kalan bölümde (Aşağı Macaheli) de büyük ve küçük pek çok köy vardır. Büyük köyler arasında Gvara, Kedkedi, Acarisağmarti, Tshemrala, Çhutuneti ve Çikuneti sayılabilir. Küçük köyler arasında Kokoleti, Kostaneti, Kahieti, Saputkreti, Gorgadzeti, Vake, Basileti, Gorieti, Kokoleti, Kokoladzeebi, Hinkileti, Kirkteti gibi köyler yer alır.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, 1918’de kurulan Demokratik Gürcistan Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan Macaheli, 1921’de belirlenen Türkiye-Sovyet sınırıyla ikiye bölündü. Altı köy Türkiye’de Yukarı Macaheli’de , on iki köy Gürcistan’da Aşağı Macaheli içinde kaldı.

Macaheli, Türkiye’de son yıllarda turizme açılan bölgelerden biri oldu. Bugün Macahel’i oluşturan 6 köy Camili, Efeler, Kayalar, Uğur, Düzenli ve Maral’dır. Trekkingcilerin gözde mekânlarından biri haline geldi. Macahel’de turizmin gelişmesi ve bir ekonomik uğraş olarak da Kafkas arısıyla yapılan arıcılık TEMA tarafından desteklendi. Öte yandan her yıl Camili (Macahel) Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği’nin öncülüğünde “Macahel, Kafkas Arı ve Bal Festivali” düzenlenmektedir.

CAMİLİ KÖYÜ 

Camili Havzası; Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral, Uğur olmak üzere altı köyden oluşan coğrafi bir bölgedir. Yörenin eski adı Macahel (veya Maçahel) olup, bu isim halen kullanılmaktadır. Borçka-Camili karayolu üzerinde yüksekliği 1830 metre olan geçit, Küçük Yayla (Macahel Geçidi) olarak anılır.

Camili Köyü belirli bir dönem, 6 köyün bağlı olduğu Bucak (nahiye) olarak yönetilmiştir. Bu nedenle Camili ismi, halen 6 köyü temsil eden bir anlama da sahiptir. Tarihsel ve coğrafi olarak Macahel yöresi, Türkiye’den komşu ülke Gürcistan’a bağlı Acaristan Özerk Cumhuriyeti sınırları içerisine doğru yayılan uzun bir vadinin genel adıdır. Vadiye Macahela (veya Maçahela) vadisi de denir. Vadi boyunca akan, ana kollarını Uğur-Maral ve Efeler derelerinin oluşturduğu akarsu Macahel Suyu olarak anılmakta olup, sınırı geçtikten sonra, Acara Suyu’ndan önce sağdan Çoruh Nehrine birleşir. Bu akarsuyun, dolayısıyla vadinin sağında ve solunda toplam 18 köy bulunmaktadır. Macahel vadisinin Türkiye tarafında bulunan ve yukarıda sayılan 6 köy Camili (Macahel) yöresini oluşturmakta olup, Yukarı Macahel olarak da anılır.

Vadinin Acaristan tarafında kalan bölümünde (Aşağı Macahel’de) 12 köy mevcuttur. Belirtmek gerekir ki Camili Köyü, geçmişte de yörenin merkezi olmuştur.

Camili Köyü

Genel Bilgiler:

Daha önce Camili (Macahel) bucağının (nahiyesinin) merkezi olan Camili Köyü, bu nedenle resmi olarak “Camili Bucak Merkezi Köyü” olarak anılır. Köyün eski ismi Hertvis’dir. Bu kelime, “Hevi” (dar ve derin dere/vadi) ile “irtvis” (karışma, birleşme) kelimelerinin bileşimi olup, “dereler/sular birleşiyor” anlamını taşır. Gerçekte ise Efeler deresi ile Uğur-Maral dereleri Camili’de birleşmektedir.Halen bucak yönetimi bulunmasa da Camili Köyü yörenin merkezi konumundadır. Camili Köyü’nde bulunan sağlık ocağı, PTT acentesi, yatılı ilköğretim okulu, jandarma karakolu ve Camili Köyler Birliği diğer köylere de hizmet vermektedir.

Biyosfer Rezervi Ne Demek ?
Biyosfer Rezervi; Uluslararası öneme sahip ve UNESCO’nun İnsan ve Biyosfer (MaB=Man and Biosphere) Programı içerisinde yer alan karasal ve/veya kıyı ekosistemlerine sahip yerlerdir (UNESCO-MaB 2003:2).

Biyosfer rezervleri biyolojik çeşitliliğin korunması, ekonomik kalkınma ve kültürel değerlerin devamlılığı arasındaki çatışmaların sürdürülebilir bir şekilde çözülmesine dönük temel bir yaklaşımdır (UNESCO-MaB 2003:3).
Biyosfer rezervleri biyolojik çeşitliliğin korunması, ekonomik kalkınma ve kültürel değerlerin korunmasına dönük uygulamaların denendiği, seçildiği, sunulduğu ve geliştirildiği alanlardır (UNESCO-MaB 2003:4).

Biyosfer Rezervlerinin Üç Temel İşlevi Vardır;

Koruma (conservation); genetik varyasyonların, türlerin, ekosistemlerin ve peyzajların korunmasına katkıda bulunmak,
Kalkınma (development); ekonomik kalkınmayı ve insan gelişimini sürdürülebilir şekilde sosyo-kültürel ve ekolojik olarak desteklemek,
Lojistik (logistic support); yerel, ulusal ve küresel ölçekte doğa koruma ve kalkınma çabalarına dönük bilimsel araştırma, izleme, eğitim ve bilgi değişimini desteklemek.

Biyosfer rezervleri her ülkenin iç hukukuna göre belirlenmekte ve yönetilmektedir. Bazı ülkeler biyosfer rezervleri için özel yasalar çıkarmakta, bazıları ise doğa koruma ile ilgili mevcut yasalarından yararlanmaktadır. Ayrıca yasal açıdan koruma altında olan yerlerin biyosfer rezervi olarak belirlenmesi tercih edilen bir yöntemdir.

Yeryüzündeki cennet
Borçka Karagöl

Borçka Karagöl
Borçka Karagöl, Borçka ilçe merkezine 27 km uzaklıktadır. Borçka-Camili (Maçahel) karayolu üzerinde 7 km gittikten sonra, doğuya ayrılan toprak yolla 20 km gittikten sonra Borçka Karagöl’e ulaşabilirsiniz. Göl,heyelan gölüdür ve 19.yüzyıl başlarında,bugünkü “Klaskur (Aralık) Yaylası”nın yakınlarındaki bir tepenin heyelan sonucu Klaskur (Aralık) Deresinin önünü kapatmasıyla oluşmuştur. Borçka Karagöl, anıt sayılabilecek çeşitli yaşlı ağaçlarla çevrelenmiştir. Zengin bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliğine sahiptir. Gölde yöreye özgü kırmızı pullu alabalık bulunmaktadır ve balık avlamak mümkündür. Yörenin yırtıcı kuşların göç yolu üzerinde bulunmasından dolayı yırtıcı kuşları rahatça gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca diğer yaban hayvanlarına rastlamak da mümkündür. Borçka Karagöl, kamp ve karavan turizmi için ideal bir yerdir.
 ‘Macahel Yaşlılar Korosu’na UNESCO tescili

Artvin’in Camili köyünde yaş ortalaması 68 olan yerel sanatçılardan oluşan Macahel Yaşlılar Çok Sesli Korosu, UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” olarak tescillendi. Borçka ilçesi Camili köyünde 2001’de kurulan Macahel Yaşlılar Çok Sesli Korosu, UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” olarak tescil edildi.

Yaşayan hazineler

Milli Park Sahası

Günübirlik ve kamp kullanımı için belirlenmiş yerler bulunmaktadır. Çadırla, karavanla ve belirli kapasitelere sahip bungalov tipi doğal ortamla uyumlu tesislerde konaklanabilir. Ayrıca Milli Park Artvin il merkezine 10 km. uzaklıkta olduğundan, burada da konaklamak mümkündür.

Artvin Milli parkı
Artvin Karagöl Milli Park
Karagöl

Coğrafi Konum:

Borçka-Camili Karayolu’nda, Düzenli Köyü’nden sonra bulunan Camili, Borçka’ya 50 km, Artvin’e ise 82 km uzaklıktadır.

Macahal’e Nasıl Gidilir

İstanbul – Artvin arası mesafe yaklaşık olarak 1300 Km. Bu yolculuk arabayla tahminen 15 saat 40 dakika sürecektir. Uçak ile seyahat etmeyi planlıyorsanız, 1064 Km olan yolculuğu yaklaşık olarak 1 saat 55 dakika sürede tamamlayabilirsiniz. Borçka, Karagöl’den sonra Camili’ye yaklaşık 20 km lik bir yol var ancak yol oldukça bozuk olduğundan bu mesafeyi 2 ile 2,5 saat arasında alabiliyorsunuz. Camili’ye ulaşmak için Borçka’dan sonra oldukça çetin bir yol kat etmek gerekiyor.

Nerede kalınır 

Camili girişinde Tema vakfının konaklamalar için  bir misafirhanesi var.

 

kaynak1:

kaynak2:

kaynak:3

Yorum

Cevap yaz